Vyberte si byt

Strechy budúcnosti na Zelených Vlčincoch

8.08.2023

Ako u väčšiny našich projektov, aj na Zelených Vlčincoch sme sa rozhodli nahradiť klasické riešenia takými, ktoré sú šetrnejšie k prírode a životnému prostrediu. Jedným z hlavných štandardov a systémov, ktoré aplikujeme na našich budovách sú vegetačné alebo inak "zelené strechy".

5 dôvodov prečo volíme zelené strechy

1.    Ochladzovanie budovy a okolia v lete:

Zelená strecha s extenzívnou zeleňou pomáha znižovať teplotu v budove a jej okolí. Rastliny absorbujú slnečné žiarenie a odparujú vodu, čo vedie k ochladeniu vzduchu okolo nej. Tým sa znižuje potreba používania klimatizácie a zlepšuje sa pohodlie vo vnútri budovy.

 

2.    Zadržiavanie tepla v zime:

Zelená strecha funguje ako izolačná vrstva, ktorá zadržiava teplo v budove. To znamená, že menej tepla uniká cez strechu a je potrebné menej vykurovania. To vedie k zníženiu energetických nákladov na vykurovanie.

 

3.    Zadržiavanie a zužitkovávanie dažďovej vody:

Zelené strechy absorbujú a zadržiavajú vodu počas dažďových prívalov. Táto voda môže byť následne zužitkovaná na zavlažovanie rastlín alebo iné účely. Tým sa využije zrážková voda do poslednej kvapky a nadbytočnému odvodu do kanalizácie.

 

4.    Zníženie hlučnosti:

Rastliny na zelenej streche pôsobia ako prírodná bariéra, ktorá dokáže absorbovať zvuky a znižovať hlučnosť z okolia. To je obzvlášť prospešné v mestských oblastiach, kde je veľa premávky a hluku.

 

5.    Zvýšenie podielu kyslíka v ovzduší:

Rastliny prostredníctvom procesu fotosyntézy odbúravajú oxid uhličitý a produkujú kyslík. Zelená strecha s rôznymi druhmi rastlín prispieva k zvýšeniu množstva kyslíka v okolitom prostredí, čo má pozitívny vplyv na kvalitu vzduchu.

Ako zodpovedný developer si uvedomuje environmentálne výhody a prínosy zelených striech. Nepovažujeme to za módny výstrelok, ale preferovanú voľbu v dobe klimatických zmien.

Ako fungujú zelené strechy?

Pre kvalitné základy zelenej strechy je potrebná koreňovzdorná a hydroizolačná vrstva, ktoré zabraňujú prerastaniu koreňov a presakovaniu vlhkosti. Dôležité je však tiež primeraná regulácia a odvod prebytočnej vody, ktorá je zabezpečená drenážnou vrstvou. V prípade nadmernej vlhkosti je strecha odvodnená a prebytočná voda odtečie do vsakovacích objektov umiestnených v zemi vedľa budovy. Je to veľmi priaznivé pre lokálnu mikroklímu.

Na streche máme extenzívnu zeleň (tzv. sukulenty - suchomilne rastliny), ktorá žije v substráte. Drenážnu a vegetačnú vrstvu ďalej oddeľuje filtračná vrstva. Tá zabraňuje vyplavovaniu drobných častíc zo substrátu, ktoré by mohli drenážnu vrstvu časom upchať.

Pod substrátom sa nachádza hydroakumulačná vrstva udržiavajúca množstvo vody do výšky cca 2-3cm. Táto voda slúži na zásobovanie - akumuláciu vody pre substrát a rastlinky aj po daždi.