Vyberte si byt

Dôraz na vybudovanie zelene na Zelených Vlčincoch

30.05.2023

Na Zelených Vlčincoch sme si dali obzvlášť záležať na vybudovaní zelene a ešte stále sme neskončili.

Momentálne máme vysadených viac ako 13 400 m²  a plánujeme pokračovať. Výsadba rastlín a stromov okolo bytového domu ma niekoľko výhod, ktoré ovplyvňujú kvalitu života obyvateľov a celkovú estetiku prostredia.


Medzi prvé patrí Zlepšenie kvality vzduchu. Rastliny a stromy absorbujú oxid uhličitý a iné škodlivé látky a produkujú kyslík. Tým pomáhajú čistiť vzduch a zlepšovať jeho kvalitu. Zelené rastliny navyše môžu zachytávať aj prach a iné častice z ovzdušia, čím prispievajú k zníženiu znečistenia.


Prostredie, kde sa budete cítite príjemne

Prítomnosť zelene má pozitívny vplyv na náladu a psychické blaho ľudí.  Rastliny a stromy pridávajú estetickú hodnotu a vytvárajú príjemnú atmosféru. Zelené prostredie pôsobí upokojujúco a môže prispieť k zníženiu stresu a zlepšeniu nálady obyvateľov.


Prírodný tieň pre ľudí a autá, ale aj zlepšenie mikroklímy

Stromy poskytujú prírodný tieň a môžu zabezpečiť ochladzovanie v horúcich letných mesiacoch. Ich listy a vetvy môžu fungovať ako ochranná bariéra pred slnečným žiarením a zamedziť prehrievaniu bytov a priestorov v okolí. Rastliny tiež zvlhčujú vzduch a prispievajú k udržaniu vlhkosti v prostredí.


Zníženie hluku

Rastliny a stromy dokážu absorbovať zvuk a redukovať hluk z okolitého prostredia. Výsadba v okolí bytových domov môže pomôcť znižovať hluk z dopravy, ulíc alebo iných zdrojov hluku a tým zlepšuje pohodu obyvateľov.


Podpora biodiverzity

Vysádzanie rastlín a stromov posilňuje biodiverzitu v okolí bytového domu. Rôznorodosť rastlín priláka opeľovače, motýle a vtáky, čo môže prispieť k vzniku malého ekosystému.


Retencia dažďovej vody

Korene a pôda v okolí stromov a rastlín dokážu absorbovať a udržiavať väčšie množstvo vody, čím znižujú riziko povodní a podporujú udržateľné hospodárenie s vodou.